Osuszanie po zalaniu

Profesjonalne działanie w usuwaniu szkód wywołanych przez wodę zmusza firmę osuszającą do traktowania każdego przypadku indywidualnie. Dobór odpowiedniej metody osuszania wynika i musi być dostosowany nie tylko do rodzaju zalanych materiałów, ale także do specyficznych warunków panujących w miejscu szkody.

 Osuszanie po zalaniach jest procesem usuwania wody z głębi lub z powierzchni wszelkiego rodzaju materiałów przy wykorzystaniu podstawowych właściwości fizycznych wody, a w szczególności zasady wyrównywania się poziomów wilgotności materiałów mających ze sobą styczność. W tym przypadku mokre materiały oddają wilgoć do powietrza, które jest osuszane przez osuszacze. Przy wykorzystaniu tej metody, woda z materiałów odparowuje w przyspieszony, lecz całkowicie naturalny sposób. Do osuszania nie używa się wysokiej temperatury, lecz suchego powietrza, co eliminuje ryzyko uszkodzenia osuszanych materiałów. Niektóre materiały, takie jak tynk gipsowy, drewno lub wykładziny nie mogą być osuszane przy udziale wysokiej temperatury. 

Bardzo często zalaniu ulegają miejsca trudno dostępne, np. szyby instalacyjne, strefy izolacji budynków. W wielu takich przypadkach do usunięcia szkody należy zastosować odpowiednią, czasami unikalną, dostosowaną dla danego przypadku metodę osuszania. 

Zastosowanie specjalistycznych urządzeń pozwala na osuszanie przestrzeni lub miejsc trudno dostępnych, przez wytworzenie w nich pod ciśnieniem ruchu suchego powietrza. 
Osuszanie po zalaniu

Technologie tą stosuje się w osuszaniu :

1. Zalanych przegród budowlanych z materiałów posiadających pustki
powietrzne, np:

- porotherm,
- strop żerański ( płyta żerańska ).

 2. Zalanych stref izolacji i dylatacji, np:

- wewnętrznych przestrzeni stropów drewnianych,
- wewnętrzne strefy izolacji posadzek (styropian pod posadzka),
- strefy zewnętrznych i wewnętrznych izolacji dociepleniowych budynków,
- strefy izolacji ze żwiru lub pospółki pod budynkiem.

3. Zalanych trudnodostępnych przestrzeni, np:

- szybów instalacyjnych (elektrycznych, wodnych, telekomunikacyjnych),
- sufitów podwieszanych (bez potrzeby ich demontażu),
- podłóg technicznych (bez potrzeby ich demontażu),
- szybów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.